Search

Kelompok/Grup Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan FISIP UAJY

1. BEM FISIP UAJY
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy
HMPS Komunikasi Uajy
Twitter_logo@hmpskom
Hmps Sosiologi Uajy
Twitter_logo@Sos_UAJY

 

Kelompok Profesi/ Kelompok Studi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY

 

Facebook_logoTeras PersTwitter_logo@TERASPers
Facebook_logoPRcomm UajyTwitter_logo@Prcomm_UAJY
Facebook_logoBohlam AdvTwitter_logo @BohlamAdv
Facebook_logoAbn Productive CoorpTwitter_logo @ABN_Produktif
Twitter_logo @focusouajy

 

Unit Kegiatan Mahasiswa FISIP UAJY

Facebook_logoBem Fisip UajyTwitter_logo @bemfisip_uajy
Facebook_logoHMPS Komunikasi UajyTwitter_logo@hmpskom
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy
Bem Fisip Uajy
Twitter_logo@bemfisip_uajy